Công Phượng và lời nguyền áo số 10

Công Phượng và lời nguyền áo số 10
Chiếc áo số 10 của Olympic Việt Nam đã không đổi chủ khi Công Phượng tiếp tục được chọn mặt gửi vàng. Phượng giữ số đẹp nhất, nhưng chắc chắn cũng đối mặt với những lời nguyền độc địa nhất của một số áo thất truyền.